Öjerud

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

ÖJERUD

skattlades 1551 och torde ha fått sitt namn av fornsvenska genitiv Öia av ordet ö i betydelsen " upphöjning över sank mark".
Den första kända bonden här är Anders i Öjerud, vilken å längden för Älvsborgs lösen finns upptagen som enda åbon i detta hemman.
Jordaboken 1630 har Enkiann i Oijerud; gården är halft hemman, och enligt 1685 års jordabok reducerades skatten från Jonas Klingstedt, vilken emellertid återfick densamma.


Foto och förlag: A.L.Åkerblom, Arvika.

Tillbaka