Kraftverksbygget på Rexed

Image-map
Foto från Inga-Lill Wahlberg

Tillbaka