Fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd 1927

Image-map
Ovanstående foto finns med i "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

Tillbaka