Kraftverksbygget vid Brududden

Image-map
Kan den okände nr 7 vara Helmer Olsson??
Tillbaka