Samling utanför Feja  (Högra delen av foto D297)

Image-map
Tillbaka