Ladugårdsbygget i Sälboda efter branden 1947

Image-map
Tillbaka