Russerud

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

RUSSERUD

Denna gård blev skattlagd likaledes 1564 och ägdes 1613 av Jon i Russerud, vilken i längden för Älvsborgs lösen är antecknad för 12 mark skatt.
Jordaboken 1630 har Russerud, ½ hemman, med bonden Erik som ägare.
Anteckningen i 1685 års jordabok är lika som i Kållerud.
Namnets härledning är oviss. Första leden kan vara det fornsvenska ross, svenska dilektordet russ, isländska hross, vilket betyder häst. Gårdsnamnet skulle då betyda häströjningen.

Tillbaka