Änga, Säterud

Koordinater (x/y) 6631574 / 1317372 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 11x7 m (N-S) med spismursröste, en
ladugårdshusgrund samt kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 514:1)

Tillbaka