Högalid, Säterud

Avsöndring ur Nordstuga. Redan av uttalet framgår
att namnet är ungt. (OrtReg 1941)

Tillbaka