Lilleborg, Säterud

Ungefär 40 år sedan Lilleborg byggdes. (OrtReg1941)
----------------
A.O.
Lägenheten Lilleborg i Säterud vilken nu är förvaltarbostad till
Sälboda var uppförd av handlanden Karl Åsbom från Dalen i Ny socken.
Han flyttade till Säterud år 1896 den 30/5 och öppnade diversehandel därstädes
i en mindre flygelbyggnad å ovannämnda lägenhet. Åsbom och hans hustru
Emma Gustafsson från Nedre Lycka i Treskog slutade med affärsrörelsen
? och reste till Amerika.
Sedan Karl Åbom slutat handeln i Säterud övertogs lägenheten av Karl Johansson
från Mällänga, Björkenäs i Ny socken. År    ?    brann själva affärslokalen.
(Ant.bok 1/14)

Tillbaka