Säterud


Hässjor på gärdet vid Säteruds skolhus - foto: Anders Olsson, Gravås

Från skriften "Gunnarskogs kyrka 1727-1927" av Linus Brodin

SÄTTRA
Jordaboken 1540 har en gård Sätereth med bonden Jon som ägare.
Han kallas Jonn i Setteredtt i 1548 års jordabok.
Vid 1600-talets början har Sättre, som namnet nu skrives, tre åbor: Oloff med hustru och dräng, skattar 14 mark, Anders med hustru skattar 12 mark och Enkian i Sättre, som har dräng och befriad från utskylderna till Älvsborgs lösen.
I jordaboken 1630 är Sättera helt hemman och för det samma står skriven en bonde vid namn Brynte och i jordaboken 1685 är antecknat:
"Sätra, Sahl, wälb. Ludwick Fritz köpte ifrån K.M. och Kronan enl. Kongl. Kammar Kollegii bref dat 22/10 1649, 1/7 och 22/9 1651, possideras (äges) nu af fru Gertrud Starenflycht".

Tillbaka