Slottet, Säterud

Stor byggnad, f.n. öde, ligger söder Nytomta intill Lilleborg.
Egendomen nu inköpt av Sälboda gård. (OrtReg 1941)
------------
A.O.
"Slottet" i Säterud var en stor tvåvånings byggnad, belägen där
det nya affärshuset nu är uppfört. Det nuvarande "Slottet" är byggt
av material från gamla byggnaden. Några ståtliga björkar funnos på tomten.
"Sven på Schlôtte" var gift 2 gånger. ? gången med en syster till fru
Ehrencrona å Södra Backa; de voro döttrar till -smeden ? Nyström. Fönstren
i gamla "Slottet" hade 2 rutor i höjd, således 4 rutor i varje fönster. Två
av dessa fönster förvärvades av Karl Andersson, Kolrönningen, där de ännu finnes
som fönster för västra rummet. (Ant.bok 24/8)

Tillbaka