Abborrsjöns skola

SKOLKORT
Ett skolkort från Abborrsjön?  (Abborrsjöns skola ?)
Ett skolkort från Abborrsjön?
Abborrsjöns skola 1909?
Abborrsjöns skola år 1914
Abborrsjöns skola 1935
Abborrsjöns skola 1938
Abborrsjöns skola ca 1949
Abborrsjöns skola 1950
Sista klasserna i Abborrsjön 1956

 


Abborrsjöns skola.     Fotot taget vid en biskopsvisitation av kyrkan.
Församlingen hade då ansvar för skolan.

Kuriosa: Skrivelse från Kungl. Skolöverstyrelsen 1941