Årbottens skola

Skolkort
Eventuellt 1897
Årbotten i början av 1900-talet
Årbotten mellan åren 1910-15 (foto 1)
Årbotten mellan åren 1910-15 (foto 2)
Årbotten mellan åren 1910-15 (foto 3)
Årbotten 16/5 1929
Årbotten 8/5 1933
Någon gång på 30-talet
Småskolan 1938
Årbotten 1945
Årbotten 1947
Årbotten 1949
1952-53?
1953
Årbotten 1950
1:a & 2:a klassen 1956
1:a klassen 1959
2:a klassen 1960
Tidningsartikel "Årbottens skola blir bygdegård".