Skolan på Allstakansskogen

År ? (1)
Någon gång på 1920-talet (2)
Någon gång i början av 1920-talet (3)
På Stenbacken år ?

Foto av skolan på Allstakansskogen taget i samband med en biskopsvisitation.
Församlingen ansvarade då för skolorna

 

Tillbaka