Fredros skolaFredros skola 1921
Fredros skola år 1921
Fredros skola år 1925
Fredros skola år 1930
Fredros skola år?
Fredros skola slutet av 1940-talet
Fredros skola slutet av 1940-talet
Fredros skola 1950
Fredros skola 1950
Fredros skola - skolavslutning 1954
Fredros skola klass 3-6 1959
Fredros skola klassc 3-6 1960

Sista kullen (PDF-fil)
Tidningsartikel från 8 maj 1956 (PDF-fil)

Tillbaka