Gårdsås skola år omkring år 1935-1936 ? (Foto G736)

Image-map
Tillbaka