Gårdsås skola i början av 1920-talet (Foto G846)

Image-map
Tillbaka