Gårdsås skola i slutet av 1920-talet (Foto G955)

Image-map
Tillbaka