Gårdsås skola år 1939?  (Foto G980)

Image-map
Tillbaka