Järperuds skola
Småskolan på Klinteberga ?
Småskolan på Klintberga 1914

 

 


Skolan på Klinteberga, Järperud, som revs och användes i
samband med bygget av Kooperativa i Järperud.