Kolstads skola 1919? (Foto F275) 

Image-map
Tillbaka