Kolstads skola 1920? (Foto Sk063) 

Image-map
Tillbaka