Lärarna i Gunnarskog på 1920-talet? (Foto Sk140)

Image-map
Tillbaka till Tobols skola
Tillbaka till alla skolor