Nordsjöbrukets skola

SKOLKORT
Nordsjöbruket tidigt 1900-tal
Nordsjöbruket i början av 1900-talet.
Nordsjöbruket 1922?
Nordsjöbruket 1937
Nordsjöbruket 1938
Nordsjöbruket 1940?
Nordsjöbruket 1948
Nordsjöbruket 1949
Nordsjöbruket 1950-51
Nordsjöbruket skola 3:dje o 4:e klass 1951
Nordsjöbrukets skola 3:dje o 4:de klass 1955-56

Nordsjöbrukets skola.    Fotot taget i början på 1930-talet i samband med en
biskopsvisitation
Församlingen hade då ansvar för skolverksamheten.

I detta hus, Lundby, Gröttvål, hade man tidigare på 1900-talet skola.