Skolan Säterud

SKOLKORT
Från början av 1930-talet?
Från 1915-16
Från 1920-talet 1
Från 1920-talet 2
Omkring år 1915
Omkring år 1916
Omkring år 1920
Från 1920-talet 7
Från 1930-talet
Från 1935
Omkring år 1939
Från 1948
År 1948
Klass ? år 1948
År 1949
År 1949-1950
År 1950
År 1950-1951
Från 50-talet 4
Från 1951?
Från 1952 !
År 1959
Klass 3 år 1959-60

Skolhuset i Säterud.         Foto: Anders Olson, Gravås


Tidningsnotis 1959 - Olga Lidberg går i pension