Skolköket 1931 (Foto Sk193)

Image-map
Avskrift av en förteckning över skolkökselever i Gunnarskog 1931:
Mina skolkökskamrater!
Skolkökslärarinnan Karin Arvidsson
Ingeborg Johansson, Berga, Fredros
Annie Gustafsson, Bortan Alt. ??
Astrid och Anna Hellberg, Fredros
Karin Johansson, Gatan, Fredros
Helena Wikström, Tavelbacken, Fredros
Elsa Thorén, Treskog, Fredros
Berta Palm, Treskog, Fredros
Elsa Eckman, Järperud, Gunnarskog
Ingrid Bergqvist, Värml.Sälboda
Ingrid Olsson, Näset, Treskog
Rut Nygren, Treskog, Fredros
Wendela Gustafsson, Kolstad, Allstakan
Emmy Johansson, Bortan, Allstakan
Elin Åsberg, Bortan, Allstakan
Lydia Axelsson, Bortan, Allstakan
Skolköket d 10-5-31
Tecknar Lydia Axelsson

Tillbaka