Skolköket i början av 1930-talet (Foto Sk176)

Image-map
Foto: Larsen & Ödvall, Arvika.

Tillbaka