Trehörningens skola

SKOLKORT
Från ungefär år 1910

 Trehörningens skola    Fotot taget vid en biskopsvisitation av kyrkan.
                                   Församlingen hade då ansvar för skolan.

Tillbaka