Treskogs skola I början av 1900-talet 1 (Foto F030)

Image-map
Tillbaka