Treskogs skola troligen 1908 (Foto Sk120)

Image-map
Tillbaka till Treskogs skola