Treskogs skola I början av 1900-talet 2 (Foto Sk191)

Image-map
Tillbaka