Änga


Änga - gamla stugan står kvar medan ny håller på att
byggas. Virke från gamla stugan använde Teo när han byggde.

År 1911 kom Olof Mårtensson med familj från Herrö i Härjedalen och bosatte sig här.
Det var driftiga människor. Man hade sågverk på Skramle som sedan flyttades till
gärdet strax norr om ladugården i Änga. På 1940-talet drev flera av bröderna
kolugnar och sålde kol främst till militären. Johan startade mjölkbar och kemtvätt
i Arvika.Tillbaka