Backestorpet, Stommen

Koordinater (x/y) 6641094 / 1322550 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x6 m (Ö-V), och 1 spisröse. I området är
odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 500:1)

Tillbaka