Bostället, Stommen

Två egnahem. Bostället är namnet på en stor åker (c:a 15 tunnland.)
Meddelaren trodde att det varit klockarboställe här tididigare.
(OrtReg 1941)

Tillbaka