Brasktorpet,  Stommen

Låg enl. A.O. i norra delen av Näset.

Koordinater (x/y) 6634873 / 1320172 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga lämningar efter husgrunder, men med en trägärdesgård
och kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 703:1)

Tillbaka