Där Öste

Enl. Anders Olsson:
"Där Öste i Stommen - den gamla Assarsonska släktgården. Enl. uppift av förre postköraren Nils Jonsson, var
det hans farfar Per Assarsson som lät uppföra nuvarande manbyggnad. Den förutvarande manbyggnaden var en stor
tvåvåningsbyggnad lika med den i Övre Kolstad som är uppförd av Per Assarssons bror Jon Assarsson. Jon Assarsson
hade två döttrar: Malin (f.9/3 1790) som blev gift med Olof Andersson (f.1781)från Klanderud och Ingeborg (f.19/10 1798)
som blev gift med bataljonsläkaren Jan Hertzberg (f.14/5 1784)."


Enl. Anders Olsson (23:3):
Där Öste i Stommen. Nuvarande manbyggnad är uppförd 1864. Förut fanns en stor tvåvånings byggnad. Torde vara en av
hemmanets äldre gårdar. Nuvarande ägaren är Anders Eriksson och hans hustru Anna. Hennes far Nils Jonsson, farfadern
Jon Persson, farfarsfar Per Ascharsson och dennes far Aschar Eliasson. Den sistnämnde kan vara förste bonden på
gården, som förr kallades Ascharstomta. År 18?? delades gården i två hälfter, varav gamla gården beboddes av ??
medan systern ? och hennes man Anders ? från ? byggde ny bostad omedelbart söder om landsvägen. Båda gårdarna
kallades Där Öste, den nya ibland Där Nere. Nu har makarna Eriksson återförvärvat all inägojorden. Nils Jonsson
körde posten mellan Arvika och Stommen 2 gånger i veckan från 1908 till 1923. Postlokal i Stommen var dels flygeln
å Hörnet, dels Lugnet, vars ägare Magnus Andersson körde posten 4 gånger i veckan. Under de senare åren av denna
period körde man ut från Stommen på eftermiddagen, stannade i Arvika över natten och var åter i Stommen vid middags-
tiden, kanske något förr. Nils Jonssons hustru heter Kajsa är född / 1859 å gården Tomta , Bosebyn och är dotter
till nämndeman m.m. Erik Andersson, vilken var den första bonden å Tomta. Gården är som boplats ej äldre än sedan
1840-talet. Erik Anderssons hustru hette ? ?, född 18?? å Tomta, ? St.Årbotten. En syster till henne var gift med
Magnus Elovsson (Rönningen) i Byn. När Erik Anderssons hustru var ung flicka blev hon av en "spåkäring" ? ? spådd
att hon snart skulle bli gift, att hennes och hennes mans bostad som ännu ej var utstakad, skulle bli belägen på
en kulle invid ett mindre vattendrag. Allt detta slog in beträffande Tomta i Bosebyn.

tillbaka