Där Framme


Foto av Där Framme från en tidningsartikel i Arvika
Tidning som finns i PDF-filen nedan.

Tidningsartikel 16 augusti 1958 i Arvika Tidning

Enl. AO:
"Där Framme i Stommen ägdes en tid under senare delen av 1800-talet av "Färgarns", Magnus Olsson, St. Gårdsås.De brukade själv egendomen, men hyrde ut bostaden. Här bodde Teodor Alexis Stuart och hade en diversehandel från 1868 till 1872, då han flyttade med affären till Strandby i Rexed. Denna gård torde han ha uppfört möjligen delvis egenhändigt, medan han var bosatt i Stommen.
Därförut hade han under omkring ett år 1867-68, bott och idkat handel å Nordgärdet, Bosebyn. Efter Stuart bodde makarna Petter och Sara Öberg ? som hyresgäster Där Framme. P. Öberg var officer eller underofficer. Hustrun var från Värmlands Näs. En bibel, tryckt 1804 eller 1801, som tillhört P. Öberg finns nu (1950) hos familjen Anders Eriksson, Där Öste i Stommen." 
-----------
Ett tidigare namn: Bälgmakertomta (OrtReg 1906)

Tillbaka