Der Väste, Stommen


Der Väste - foto: Anders Olsson, Gravås

Denna teckning som gjorts av Larz Friberg fanns med i en
tidningsartikel om Daniel år 1956.

Der Väste - Gammalt foto taget i början av 1900-talet.

Se snickarglädjen på verandan !

I husförhörslängden för åren 1846-50 finns följande familj Där Väste:
Unge Nils Nils Nilsson född 9/9 1799. Nämndeman och fd. Kyrkvärd
Hustrun Märta Andersdotter född 13/11 1804
Sonen Anders född 18/9 1827 (Kommer att flytta till Tomta, Stommen)
Sonen Nils född 28/10 1830 (Han omkommer genom drunkning 20/7 1850)
Dottern Märta född 14/10 1833 (Blir gift och bosatt på Elofsstugan, Bosebyn)
Dottern Stina född 15/3 1840 (Hon blev först gift med Johannes Skog och bosatt på Lugnet, Stommen)
Sonen Daniel född 21/10 1842 (Han blev den som övertog Där Väste.)
Dottern Maria född 6/8 1845 (Blev gift med Anders Nilsson och bosatt i Nystuga, Stommen)
Nystuga och Lugnet är från början arv avsöndrade ur Där Väste.

Tillbaka