Domperud, Stommen


Domperud. Fritiof Hallgren bakom bikupan. Foto fr. Sven Karlsson

Tillbaka