Granbäck, Stommen

 Torplämning, uppgift om. Husgrund, odlingsrösen ska finnas.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 667:1)


torpet ligger Väster om Salungstjärnet ett torp
under Lugnet i Stommen.
Koordinater (x/y) 6641197 / 1323765 (RT-90 2,5 gon V)

Torpkontrakt daterat 26 febr 1849
Torpkontraktet lyder på 50 år från 14 mars 1849 till 14 mars 1899.
Torparen var Anders Källarsson född 1820 27/8
Hans familj:
Hustrun Stina Jonasdotter f. 1814 6/12
Dotter Ingeborg f. 1846 11/10
Dotter Märta f. 1849 8/4
Dotter Stina f. 1850 28/11
Dotter Kjerstin f. 1853 3/1
Dotter Lisa f. 1856 11/1
Son Anders f. 1858 13/7
Dotter Britta f. 1858 13/7
Familjen flyttar till Mangskog 31/10 1862.
Den 10 maj 1862 transporteras torpkontraktet på Drängen Anders Pettersson f.1832 4/12. Han kommer från grannstället Domperud.
Han gifter sig 27/12 1863 med Cajsa Andersson Brun f.1839 24/12
De får dottern Karolina 1865 9/5
Anders Pettersson flyttar år 1871 till Lurfallet. Han var Trubaduren Gunnar Turessons morfar. Anders Pettersson överlåter torplägenheten i samband med flytten till
Torparen Per Andersson Skantz f. 1821 3/8 Enl. husförhörslängden flyttar han till Granbäck 11 nov. 1871 tillsammans med hustrun Anna Persdotter f. 1827 8/4
Dottern Märta f, 1854 6/5
Sonen Anders f. 1859 19/2
Sonen Magnus f 1861 25/1
Sonen Olof f. 1863 20/7
Dottern Karolina f. 1865 19/9.  Familjen Andersson Skantz flyttar till Arvika
landsförsamling 1874 31/10. 

  Tillbaka