Guldbrandstorpet,  Stommen

Låg enl A.O. i Norra delen av Näset.

Koordinater (x/y) 6635287 / 1320132 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av de troliga resterna av en husgrund, röjningsrösen och
kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 704:1)

I husförhörslängden 1861-65 sid 478 finns:
Torp Guldbrand Thordsson född 4/12 1794 död 6/3 1863
Enkan Hustrun Karin Svensdotter född 29/9 1790 i Älgå
Dottern Maria Guldbrandsdotter född 10/2 1827 i Gunnarskog
hennes dotter Anna Cajsa Magnusdotter född 27/2 1853 i Gunnarskog
gifta dottern Cajsa Guldbrandsdotter född 21/10 1832 i Gunnarskog
hennes dotter Karolina född 4/9 1865 i Ny

Cajsa Guldbrandsdotter och Karolina flyttar till Ny 20/11 1865.

Anna Kajsa Magnusdotter får en dotter
Maria Karolina Danielsdotter den 25/11 1879 (född på Guldbrandstorpet enl.
barnmorskan Carolina Nordahls anteckningsbok)

Maria Guldbrandsdotter och Anna Cajsa Magnusdotter och Maria Karolina finns kvar
enl. husförhörslängd 1891-95 sid 675.

Tillbaka