Gundals-stûga, Timmeråsen

Torpet Gundals-stûga låg strax nedanför Buskarna i Timmeråsen.
I husförhörslängden för 1890-95 finns här:
Anders Andersson Gundal f. 4/11 1825
hans dotter Maria f. 30/4 1849
Marias döttrar Anna Stina Danielsdotter f. 12/4 1876 och
Maria Karolina Magnusdotter f. 11/6 1882.
Det var troligen Anders Gundal som byggde "backstugan", Han var
kyrkvaktmästare. Dottern Maria kallades för GûndalsMaja.
Anders Gundal dog 14/6 1907 och GûndalsMaja den 24/1 1933.
Dottern Anna Stina flyttade till Nord Norge i nov. 1893
och Maria Karolina till Ny socken i aug. 1904.

Från Anders Olssons i Gravås anteckningar:
Anders Gundahl föddes 1825 död 1907, antecknad som f.d. fältjägare.
Hustrun Anna Guldbrandsdotter f.1821 d. 1890. Dottern Maria var född 1849.
Anders Gundahls syster Kajsa född 1840, dennes dotter Kristina Ullmark
var född 1864. Arbetspriset å gravöppning på Anders Gundahls tid  var 50 öre under
sommartiden och 75 öre om vintern. Anders Gundahls hustru Anna var född
på Guldbrandstorpet å Näset, syster till "Guldbrands-Marja" i Timmeråsen.
Hon är begraven på annat ställe än sin man. Makarna Anders och Anna Gundahl
bodde i Timmeråsen. Bröderna Anders och Petter Gundahl hjälptes med
ringningen som de utförde mycket skickligt. Gamla personer i Stommen påstår
att kyrkklockorna aldrig "låtit så bra" sedan dess. Anders Gundahl skall ha
varit ganska grovhuggen och bastant och barsk i sitt uppträdande, tyckte om
sprit och var ofta berusad, även in i ålderdomen. Men han tjänstgjorde som
dödgrävare under flera årtionden, och enligt hans egen utsago lär antalet
gravöppningar han utfört ha uppgått till halvannan gång socknens dåvarande
befolkning. (Denna utgjorde år 1900 till ca 5000 personer)
Både Petter och Anders Gundahl voro mycket språksamma.

    Här följer en dikt av Karl Rick. André:
och en tidningsnotis från Tidningen Kalmar:

Tillbaka