Haga, Stommen

Haga byggdes av Ingvar Söderberg förmodligen omkring år 1940
i samband med att han gifte sig med Anna.

Anna och Ingvar framför ett nybyggt Haga, Stommen.

Anna o Ingvar gifte sig 23/6 1940

Tillbaka