Intake, Stommen

Hit flyttade Johan Johannesson och hans far Johannes år 1939 från Södra Korsmyra i Årbotten.
Johannes var duktig äppelodlare och har dragit upp en äppelsort, Korsmyra astrakan, som
finns bevarad på von Echstedska apelgården.

Både Johannes och Johan var smideskunniga.

Både Johannes och Johan var duktiga på att "förbättra sanningen".
En gång berättade Johannes att han fått så mycket äpple på ett träd att de blev fyrkantiga.

Johan berättade att han under andra världskriget var inkallad och låg i beredskap i Filipstad.
Liket efter John Eriksson skulle luftas en gång om året. Johan fick order av överbefälhavaren
general Thörnell att gå till mausoleet, ta ut liket och lufta på det.

Skyttar ifrån Gunnarskog däribland Johan Johannesson skulle till Karlstad på skyttetävling.
De hade åkt tåg dit och marscherade nu från stationen till Sanna skjutfält. På bron över
Klarälven möter man översten till häst. Översten gör honnör åt gunnarskogsskyttarna.
Johan skyndar sig att besvara honnören och säger: "Åjo, han kände att igen ma."

Tidningsartikel om Johan "Korsing"

Tillbaka