När Jon i Näset, Stommen

A.O:
I Näset  I södra änden "När Jon i Näse". Jon Andersson vilken byggde sin stuga på
Där Västes skogsskifte, först nära västra stranden där han även bröt upp några
åkerlappar, sedan rev han ner stugan och bar virket till östra stranden, där han
uppförde ny bostad, men rev även denna och uppförde sin stuga för tredje gången,
nu högst uppe på höjden.
Ovannämnde Jon i Näse var far till Nils Jonsson på Fallet, St. Gårdsås.
(Ant.bok 24/27)

Jon Andersson f. 1821 13/5
1H Maria Eriksdotter f 1831 i Norge död 9/5 1872
2H Marta Olsdotter f 1834 7/2
styvson Anders Magnusson f 1866 16/8
S Anders f 1854 16/9
S Nils f 1856 3/11
D Kajsa f 1859 18/6
D Maria f 1862 12/5
D Märta f 1864 29/12
S Johan f 1868 23/2
D Stina f 1872 7/5
S Magnus f 1876 11/5
I husföhörslängd är Jon antecknad som H.Eg. 1876

Koordinater (x/y) 6634391 / 1319800 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga rester efter husgrunder men med rester av stenmurar och
kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 529:1)
(Min anm. ett litet frågetecken om det är när Jon i Näset eller när Judas-Stina)

Tillbaka