När Judas-Stina, Stommen

A.O.
I Näset. När Judas-Stina låg även på Väste-skiftet (tidigare har skrivits om
Jon i Näset) men längst mot söder, ej långt från sjön. Här fanns en av de många
lönnkrogarna i Gunnarskog.
En sänka i terrängen å västra sidan av Näset kallas enligt uppgift "Messamersdråga".
(Ant.bok 24/27)

Tillbaka