Kjärsängen, Stommen

I husförhörslängden 1800-1804 finns torpet Kjärsängen med följande bosatta:
Erik Andersson född i Norrige 1757
Hustru Kari Bryntesdotter född i Backsjöbotten 1761
Dotter Kjersti född i Stommen 7/10 1788
Dotter Kari född i Stommen 20/4 1791
Son Anders född i Stommen 8/3 1795

Tillbaka