Krontegbråten, Stommen

A.O.
Å Krontegbråten, granngård till Krontegen
är skollärare Erik Kronberg född år 1837 den 14/2
(Ant.bok nr 8 sid 27)
---------
Efter sin pensionering var han telegrafföreståndare.
Förmodligen var det på Larstomta den första stationen fanns.

Tillbaka