Kullen, Stommen (uttalas Kôel)

Öde torp till Där Framme. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6639822 / 1321203 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en husgrund 7x5 m (N-S) med spismursröse,
ladugårdshusgrund samt kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 120:1)


Kôel      Foto tillhandahållet av Åke Skoog
I Kôel 1950. Foto Marta Danielsson

Här bodde Torparen Per Nilsson f. 22/5 1861
hans hustru Kajsa Olsdotter f. 11/1 1864
hennes son Gustaf Herman Augustsson f. 3/5 1888
gemensamma barnen
Elin Persson f 15/2 1894 och
Hilma Persson f. 21/10 1900

Tillbaka